Prezentare.##

Sediu Directia Judeteana pentru Agricultura Buzau

Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău este instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

  • Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău sunt reglementate de prevederile Legii nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Hotărârii de Guvern nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București;
  • Direcţia pentru Agricultură este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv;
  • Structura organizatorică cadru a direcţiei pentru agricultură judeţeană este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.2153/R/13.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Arhiva

Webmail

Browser recomandat