Solicitare informatii. Legislatie. .##

PERSOANA RESPONSABILA PENTRU LEGEA 544/2001

Tudorache Mirela / tel: 0238412807 / e-mail: dadrbuzau@gmail.com

SOLICITĂRI ÎN BAZA LEGII 544/2001

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI D.A.J. BUZĂU, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În situaţia în care o persoană se consideră vătămată de D.A.J. Buzău în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, contestarea se va realiza în conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI: SANCTIUNI, art. 31-36 din legea 544/2001.

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC


(în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001)

 • Acte normative care reglementează organizarea si funcţionarea instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor;
 • Programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • Conducerea instituţiei publice;
 • Structura responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, pagina de internet);
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programe si strategii proprii;
 • Diverse materiale informative şi documentare pentru specialiştii din agricultură şi producători agricoli.

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII


(în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001)

 • Autorizaţii defrişare nuc;
 • Autorizaţii defrişare livezi;
 • Autorizaţii plantare livezi;
 • Autorizaţii defrişare vii;
 • Autorizare spaţii de depozitare pentru produsele agricole;
 • Avizare fişe de înscriere în agricultura ecologică;
 • Autorizare cultivatori de plante modificate genetic;
 • Autorizare spaţii destinate comercializării vin de masă vrac;
 • Autorizare pentru cultivare plante ce conţin droguri;
 • Avizare schimbare categorie de folosinţă teren agricol;
 • Avizare/aprobare scoatere teren din circuitul agricol;
 • Atestare produse tradiţionale;
 • Organigrama D.A.J. BUZĂU;
 • Bugetul D.A.J. BUZĂU;
 • Bilanţul contabil.

RAPOARTELE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001

Arhiva

Webmail

Browser recomandat