Vanzare/Cumparare Terenuri Agricole

Adresa comuna Institutia Prefectului Judetului Buzau si a DAJ Buzau

Ref: aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 si a Ordinului nr. 719/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Ofertele de vanzare au o valabilitate de 15 zile

Ofertele din anii precedenti au fost arhivate. Pentru o oferta anume ne puteti contacta la dadrbuzau@gmail.com

Arhiva

Webmail

Browser recomandat