Compartimentul audit intern.##

Compartimentul audit intern.##

– ing.
– ing.
– ing.

Atribuţii:

 • elaborează și înaintează directorului executiv al direcției, în vederea aprobării, proiectul planului anual de audit public intern;
 • elaborează propuneri de acțiuni pentru programul de asigurare și de îmbunătățire a calității activității de audit public intern și le înaintează directorului direcției;
 • asigură realizarea misiunilor de audit public intern aprobate de către directorul executiv al direcției, cuprinse în planul anual de audit public intern;
 • efectuează cel puțin odată la trei ani auditarea tuturor activităților desfășurate de direcție;
 • aduce imediat la cunoștință directorului executiv al direcției iregularitățile sau posibilile prejudicii identificate;
 • participă la acțiuni inițiate și organizate de către MADR pe linia instruirii profesionale și a respectării codului de etică;
 • raportează anual către MADR constatările rezultate din misiunile de audit;
 • asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cuprinse în rapoartele de audit public intern;
 • realizează misiuni de consiliere conform procedurii;
 • verifică elaborarea procedurilor operaționale existente la nivelul direcției;
 • realizează și alte atribuții dispuse de conducerea direcției în condițiile legii.

Arhiva

Webmail

Browser recomandat