ANUNTURI VANZARI PRODUSE AGRICOLE

Adăugare anunț

* câmpuri obligatorii

Date de identificare

alege din listă

Informații obligatorii

(produsele agricole oferite spe vânzare, cantitatea, preț, etc.)
până când este valabil anunțul (nu completați pentru perioadă nelimitată) format zz/ll/aaaa
(vânzare de la poarta fermei, transport la sediul clientului, modalitate de plată, etc.)
Adăugați o fotografie a produselor oferite spre vânzare (.png | .jpg)

Declarații

Sunt de acord ca D.A.J. Buzău să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date - GDPR. Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul voluntar al subscrisei/subsemnatului. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către D.A.J., conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate. Am fost informat că am dreptul de a solicita D.A.J. Buzău accesul, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, opoziția prelucrării și portabilitatea datelor cu caracter personal printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul instituției sau la adresa de e-mail: dpo@dadrbuzau.ro
Sunt producător agricol local și confirm faptul că datele completate sunt reale și reflectă dimensiunea exploatației agricole pe care o dețin/administrez.
Am citit și sunt de acord cu Condițiile de Utilizare afișate mai jos.
reCAPTCHA is required.

Condiții de utilizare

1. Producătorii agricoli își asumă responsabilitatea informațiilor transmise spre publicare.

2. Persoanele fizice trebuie să dețină Atestat de producător și Carnet de comercializare vizat pe anul 2020.

3. PFA, II, IF sau SRL trebuie să dețină Cerificat de Înregistrare emis de ONRC și cod CAEN principal din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunile 011 – 015 sau sectiunea C «Industria prelucratoare», diviziunile 101, 103, 105-107, 109.

4. Un anunț va fi creat prin completarea unui formular pus la dispozitie de DAJ Buzău. Anunțul va fi publicat în maximum două zile lucrătoare de la transmitere.

5. Producătorul agricol își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate.

6. DAJ Buzău își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă prevederile Condițiilor de utilizare, în orice mod.

7. DAJ Buzău nu garantează în niciun fel calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

8. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România.

9. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse. Vor fi postate doar fotografiile produselor obținute în exploatația proprie și oferite spre vânzare.

Arhiva

Webmail

Browser recomandat